Pennan möten

Pga av rådande coronapandemi så är träffarna med Skrivarklubben Pennans träffar i Skövde inställda. På Facebook finns en privat grupp Pennor i Skaraborg.

Länk till Liv i Sverige: http://www.livisverige.org

       © Monika Moberg 2015