Billingsbygden

© Monika Moberg Kilefors

Billingsbygden 2020 utkom i början av mars 2020 och innehåller bl a en artikel om en ring som hittades i Forsby 1848, Ringen finns nu i guldrummet på Historiska museet. Artikelförfattare: Bo Carlsson. Boken innehåller även flera artiklar från trakten kring Väring, bl a om en luciatradition sedan många år. Författare Gunilla Nilsson.  Om du är intresserad av boken, kontakta Monika Moberg, monika.moberg@blackhornet.me

Billingsbygden 2020 säljs via hembygdsföreningarna i Skövde kommun. Skövde Hembygdskrets består av ca 15 föreningar eller organisationer, varav 11 är hembygdsföreningar. Stiftelsen Binnebergs Tingshus och Skövde Släktforskarförening är ett par av de andra.

Vid Skövde hembygdskrets digitala årsmöte den 18 november 2020 togs ett beslut pga rådande coronatider att Billingsbygden 2021 utgår. 

Årsboken har getts ut sedan 1973–1974 och innehåller artiklar inom så gott som alla historiska områden. 

Innehållsförteckningar: Klicka på filerna nedan. 

År 2014 fick M Moberg Skövde kommuns honorärstipendium för sina insatser inom hembygdsrörelsen i Skövde kommun.


       © Monika Moberg 2015